فرهنگسرای جوان ارومیه در نظر دارد کارگاه آشنایی با اصول اولیه ... طراحی سایت در ارومیه;
:: آدرس : ارومیه – خیابان ساحلی -خانه جوان ارومیه :: تلفن : ۳۳۴۶۹۹۰۶ - ۳۳۴۶۹۹۰۷ :: ایمیل :info@khane-javan.ir