اول بودن ! طراحی وب سایت در کرج و تهران با پارس سیستم (کرج تاپ) : “هزینه ، تعرفه و قیمت ...
قرارداد طراحی سایت Tags : بند های قرارداد طراحی سایتقرارداد طراحی وب سایتمفاد و جزئیات قرارداد طراحی وب سایت شرکتنمونه قرارداد طراحی سایت در زمینه عقد قرارد های طراحی وب سایت ، پارس سیستم با توضیح کامل و جامع محتوایی که تحویل مشتری خواهد شد ، نسبت به شرح دقیق مشخصات و امکانات طراحی سایت اطلاع رسانی مینماید.(بصورت قرارداد کاغذی با مهر و امضا ، ایمیل، word , PDF ) زمان تحویل دقیقا” بر مبنای دریافت اطلاعات وبیشتر بخوانید مدیریت ۱۳۹۶-۰۱-۲۹ -